Voor gescheiden ouders met minderjarige kinderen betekent op vakantie gaan dat er overleg met de andere ouder gevoerd moet worden over de vakantieperiode en de vakantiebestemming. Immers, indien beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over een minderjarig kind hebben, dan dienen zij beiden in te stemmen met een reis naar het buitenland. De Marechaussee heeft als taak om te controleren of er geen sprake is van het onwettig onttrekken van een kind aan het ouderlijk gezag. Zeker indien een ouder alleen reist met een kind met een andere achternaam, is de kans groot dat gecontroleerd wordt of de andere ouder heeft ingestemd met de reis. Om vervelende vertraging aan het begin van de reis te voorkomen, is het dan ook verstandig om in de situatie dat u alleen reist met uw minderjarige kind, het speciaal hiervoor opgestelde toestemmingsformulier volledig ingevuld en voorzien van de handtekening van beide ouders alsmede voorzien van een kopie van het paspoort van de andere ouder bij u te hebben. Dit formulier is te downloaden via www.rijksoverheid.nl . Ook wordt aangeraden een recent uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van uw kind mee te nemen alsmede een kopie van het ouderschapsplan en (indien van toepassing) een uittreksel uit het gezagsregister.