De alimentatiebedragen moeten jaarlijks worden aangepast. Deze indexering vindt plaats omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage waarmee de alimentatie verhoogd moet worden, wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie. De indexering is verplicht tenzij je in het convenant iets anders bent overeengekomen.

De indexering gaat niet automatisch en je krijgt er ook geen bericht van. Het is dus als alimentatiebetaler belangrijk om dit zelf goed in de gaten te houden. Doe je dit niet, dan kan de ex-partner uiteindelijk de indexering tot vijf jaar terugvorderen en dat kan om behoorlijke bedragen gaan. Ook als je eigen loon niet omhoog is gegaan blijft de indexering wettelijk verplicht.

Om het nieuwe bedrag te berekenen vermenigvuldig je het oude bedrag met 1,019. Als je bijvoorbeeld € 600 aan alimentatie betaalt, wordt het bedrag per 1 januari 2022: € 600 x 1,019 = € 611,40. De berekening kun je gebruiken voor zowel partner- als kinderalimentatie. Voor meer informatie zie: https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/