Aangifte over het jaar van scheiding

Bent u in 2021 gescheiden? Dan zullen u en uw ex-partner voortaan afzonderlijk de belastingaangifte doen. Maar dit jaar hoéft dat nog niet. Als jullie vorig jaar uit elkaar zijn gegaan, kunnen jullie er nog één keer voor kiezen om samen aangifte te doen. Jullie mogen...

Indexering alimentatie 2022 vastgesteld op 1,9%

De alimentatiebedragen moeten jaarlijks worden aangepast. Deze indexering vindt plaats omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage waarmee de alimentatie verhoogd moet worden, wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van...

Vanaf 2023 minder nabestaandenpensioen voor gescheiden echtparen

Het pensioen van gescheiden echtparen wordt vanaf januari 2023 anders verdeeld. Dit heeft zowel positieve als negatieve gevolgen. Dit is wat u moet weten. Ook al zijn jullie gescheiden, financieel blijven jullie deels verantwoordelijk voor elkaar. Zo heeft u recht op...

Allebei een advocaat of samen een mediator?

Als u en uw partner hebben besloten uit elkaar te gaan, komt er veel op u af. Er moet van alles worden geregeld. Hoe kunt u dat het beste aanpakken? Ieder voor zich of gezamenlijk? Overeenkomsten en verschillen Instinctief neigen veel scheidende mensen ernaar om een...