Hoe wordt het pensioen na scheiding verdeeld?

Als u gescheiden bent, behoudt u in principe het recht op (een deel van) het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Volgens de huidige wetgeving kleven daar nog wel wat haken en ogen aan. Gelukkig zijn er manieren om ervoor te zorgen dat u tijdig en op een moment dat...

Net gescheiden? Vul de belastingaangifte dan samen in!

De eerste belastingaangifte sinds u gescheiden bent. Hoe pakt u dat aan? En welke belastingzaken moet en kunt u nog meer regelen na de scheiding? Als u samen belastingaangifte (‘aangifte inkomstenbelasting’) doet, kan dat voordeliger zijn. U kunt dan met kostenposten...

Partneralimentatie beperkt tot maximaal 5 jaar

De nieuwe wet is op 21 mei 2019 aangenomen in de 1e kamer. Met deze wet wordt de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en...

Nieuw formulier voor het melden van pensioenverevening

Het platform Wijzer in geldzaken heeft samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid & Justitie het benodigde formulier voor pensioenverevening sterk vereenvoudigd. Het formulier moet het verdelen van pensioen bij scheiding...

Op vakantie met je kind als je gescheiden bent

Voor gescheiden ouders met minderjarige kinderen betekent op vakantie gaan dat er overleg met de andere ouder gevoerd moet worden over de vakantieperiode en de vakantiebestemming. Immers, indien beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over een minderjarig kind...

Kindgebonden budget volledig in draagkracht ouder

Met de uitspraak van de Hoge Raad is vandaag eindelijk duidelijkheid gekomen over hoe het kindgebonden budget moet worden verwerkt bij de berekening van kinderalimentatie. Deze uitspraak gaat lijnrecht in tegen de richtlijnen die de expertgroep alimentatienormen per...