Werkwijze i.v.m. Corona / Covid-19

In verband met het Corona virus zijn er op het kantoor van Mediationpraktijk Houten maatregelen getroffen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Leidend hierbij zijn de richtlijnen van de overheid.

  • Er worden geen handen gegeven.
  • We houden 1,5 meter afstand van elkaar. Hiertoe is een extra tafel geplaatst zodat tijdens het gesprek de 1,5 meter afstand gewaarborgd is.
  • In periodes waarin de overheid aangeeft dat mondkapjes gedragen dienen te worden in publieke binnenruimtes geldt dit eveneens voor een bezoek aan mijn kantoor. Aan tafel kunnen de mondkapjes af.
  • Er wordt regelmatig geventileerd, zowel door open ramen als door de topkoeling.
  • Er staat desinfecterende handgel klaar.
  • Na iedere afspraak worden de tafel, stoelen en deurklink schoongemaakt.

We willen u dringend vragen om niet naar de afspraak te komen als u:

  • Symptomen heeft die kunnen wijzen op besmetting met het Coronavirus (verkoudheid, hoesten, keelpijn, reuk- of smaakverlies, koorts)
  • U conform de regels van de overheid in quarantaine dient te gaan

Als u niet naar kantoor wilt of kunt komen voor een gesprek dan kan de afspraak ook doorgang vinden via videobellen. Dit kunt u aangeven via de mail en dan stuur ik u een link. Indien u er de voorkeur aan geeft om de afspraak te verzetten naar een later moment dan is dat geen enkel probleem, er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. We proberen u in de gegeven omstandigheden zo goed mogelijk van dienst te zijn en zullen onze werkwijze direct aanpassen indien de richtlijnen vanuit de overheid wijzigen.