Nieuws

Indexering alimentatie 2021 vastgesteld op 3%

De alimentatiebedragen moeten jaarlijks worden aangepast. Deze indexering vindt plaats omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage waarmee de alimentatie verhoogd moet worden, wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie. De indexering is verplicht tenzij je in het convenant iets anders bent overeengekomen.

De indexering gaat niet automatisch en je krijgt er ook geen bericht van. Het is dus als alimentatiebetaler belangrijk om dit zelf goed in de gaten te houden. Doe je dit niet, dan kan de ex-partner uiteindelijk de indexering tot vijf jaar terugvorderen en dat kan om behoorlijke bedragen gaan. Ook als je eigen loon niet omhoog is gegaan blijft de indexering wettelijk verplicht.

Om het nieuwe bedrag te berekenen vermenigvuldig je het oude bedrag met 1,03. Als je bijv. € 600 alimentatie betaalt, wordt het bedrag per 1 januari 2021: € 600 x 1,03 = € 618. De berekening kun je gebruiken voor zowel partner- als kinderalimentatie.

geplaatst: 20 oktober 2020

Werkwijze i.v.m. Corona / Covid-19                update 14 oktober 2020

In verband met het Corona virus zijn er op het kantoor van Mediationpraktijk Houten maatregelen getroffen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Leidend hierbij zijn de richtlijnen van het RIVM.

Er worden geen handen gegeven.

We houden 1,5 meter afstand van elkaar. Hiertoe is inmiddels een extra tafel geplaatst zodat tijdens het gesprek de 1,5 meter afstand gewaarborgd is.

Wij verzoeken u vanaf dat u het gebouw betreedt totdat u in mijn kantoor aan tafel zit, een mondkapje te dragen. Ook als u tijdens het gesprek mijn kantoor verlaat om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan dient u een mondkapje te dragen.

Hoesten en niezen in de ellenboog.

Voor en na iedere afspraak was ik mijn handen. U kunt desgewenst ook de handen wassen in het keukentje of bij het toilet.

Zowel bij de ingang van het gebouw als op mijn kantoor staat er desinfecterende handgel klaar.

Na iedere afspraak worden de tafel, stoelen en deurklink schoongemaakt.

We willen u dringend vragen om niet naar de afspraak te komen als u:

- symptomen heeft die kunnen wijzen op besmetting met het Coronavirus (verkoudheid, hoesten, keelpijn, reuk- of smaakverlies, koorts)

- in de 10 dagen voorafgaand aan de afspraak in een land geweest bent waarvan het reisadvies ‘oranje’ is

- als u een Corona heeft gehad en u wacht nog op de uitslag

Als u niet naar kantoor wilt of kunt komen voor een gesprek dan kan de afspraak ook doorgang vinden via beeldbellen (Zoom). Dit kunt u aangeven via de mail en dan stuur ik u een link.

Indien u er de voorkeur aan geeft om de afspraak te verzetten naar een later moment dan is dat geen enkel probleem, er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

We proberen u in de gegeven omstandigheden zo goed mogelijk van dienst te zijn en zullen onze werkwijze direct aanpassen indien de richtlijnen vanuit de overheid wijzigen.

Hoe wordt de inboedel verdeeld bij een scheiding?

Volgens Acda en De Munnik is het allemaal niet zo moeilijk, de inboedelverdeling. Die cd was van ons allebei, maar ‘gekregen van mijn moeder dus van mij’. Is het echt zo simpel? Hoe regelt u de verdeling en wie krijgt wat na een scheiding?

Als u bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden, dan is doorgaans vastgelegd hoe de boedel bij scheiding wordt verdeeld. Maar wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent getrouwd, is de volledige boedel van u gezamenlijk. In overleg bepaalt u dan samen wie wat krijgt. Dat gebeurt meestal op het moment dat een van beiden (of u allebei) gaat verhuizen. U doet er goed aan de verdeling in een echtscheidingsconvenant op te nemen. Uw Financieel Echtscheidingsadviseur kan u daarbij helpen.

In gesprek met uw ex-partner
Een wensenlijst is een hulpmiddel bij de inboedelverdeling. U schrijft daarop de zaken die u graag zou krijgen. Veel spullen kunt u waarschijnlijk redelijk goed tegenover elkaar afstrepen. Over zaken die op beide lijsten voorkomen, kunt u onderhandelen. Zeker wanneer u in scheiding ligt, is dat niet altijd eenvoudig. Ook al omdat het lastig is een duidelijke waarde aan spullen toe te kennen. Die 10 jaar oude bank, is die even veel waard als de laptop? Vaak is het een kwestie van geven en nemen.

Vergoeding voor de vertrekker?
Meestal behoudt degene die in het huis blijft wonen, het meubilair. Degene die vertrekt, moet dus nieuwe meubels kopen en kan daar een financiële vergoeding voor verlangen. Besef wel dat de achterblijver met tweedehands spullen blijft zitten. De economische waarde daarvan is veel lager en spullen zijn op korte termijn mogelijk aan vervanging toe. Een volledige vergoeding van het meubilair voor degene die vertrekt, is dus meestal niet reëel.

Bijzondere boedel
Een gevoelig onderwerp vormt het huisdier, vaak de hond. Wanneer beide partners zich eigenaar voelen van de hond en er allebei aan zijn verknocht, kan het lastig zijn om de hond te ‘verdelen’. Een bezoekregeling of ‘co-ouderschap’ kan dan een oplossing zijn.

De blikken bolide
Auto’s behoren niet tot de inboedel, maar ze moeten wel worden verdeeld. Wanneer een huishouden twee auto’s heeft, nemen beide (ex-)partners doorgaans hun eigen auto mee. Maar vaak is er een verschil in waarde tussen beide wagens. Dat verschil in waarde moet wel worden verrekend.

Van mijn moeder, dus van mij?
En hoe zit dat nou met die cd van Acda en de Munnik? Dat hangt af van de huwelijksvorm. Bent u in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd, dan zijn schenkingen niet van u allebei. Die cd die u van uw moeder heeft gekregen, is dus van u. Deze huwelijksvorm is sinds 2018 standaard, maar het is mogelijk daarvan af te wijken. Vóór 2018 was de standaard algehele gemeenschap van goederen en die huwelijksvorm kent andere spelregels. Gekregen en geërfde spullen behoren dan tot de gezamenlijke boedel. Een instrument, sieraden en dus ook een cd zijn daarom niet vanzelfsprekend van u. Ook niet als u die van uw moeder heeft gekregen. Het is wel gebruikelijk dat dergelijke spullen naar de oorspronkelijke ontvanger gaan.

17-08-2020

Hoe wordt het pensioen na scheiding verdeeld?

Als u gescheiden bent, behoudt u in principe het recht op (een deel van) het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Volgens de huidige wetgeving kleven daar nog wel wat haken en ogen aan. Gelukkig zijn er manieren om ervoor te zorgen dat u tijdig en op een moment dat het u uitkomt, hierop aanspraak kunt maken.

Als u en uw ex-partner allebei hebben gewerkt, dan heeft u beiden ouderdomspensioen opgebouwd. Na de scheiding moeten jullie over en weer een deel van het eigen pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, aan de ander afstaan. Anno 2020 is het in Nederland zo geregeld dat u aanspraak kunt maken op uw deel zodra uw ex-partner met pensioen gaat. Indien hij/zij het pensioen eerder of later laat uitkeren, heeft dat dus ook gevolgen voor het moment waarop u aanspraak kunt maken op ‘uw deel’. 

Verevening
De wijze waarop het pensioen nu standaard verdeeld wordt, heet verevening. Het heeft tot gevolg dat u in zeker opzicht afhankelijk blijft van uw ex-partner. Daar komt bij dat hij/zij bij diens pensioenuitvoerder wel op tijd de scheiding moet doorgeven. Gebeurt dat niet, dan keert de uitvoerder alles, dus ook uw deel, uit aan uw ex-partner. En moet u dus met hem of haar in gesprek om te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Conversie
Straks, in 2022, wordt het deel ouderdomspensioen voor de ex-partner direct na scheiding door de pensioenuitvoerder afgesplitst. U wordt daardoor minder afhankelijk van uw ex-partner en het moment waarop die met pensioen gaat. Het wordt dan uw eigen pensioendeel dat de pensioenuitvoerder van uw ex-partner uitkeert zodra u zelf met pensioen gaat (en vice versa). Dit wordt conversie genoemd. In plaats van ‘verevening’ wordt ‘conversie’ de standaard. U of uw ex-partner hoeft daarvoor niets te doen. Tenzij u het anders wilt, natuurlijk. Maar dat moet u dan samen afspreken.

Conversie heeft ook een nadeel. Omdat het pensioen wordt afgesplitst, kan de opbouwer (uw ex-partner) daar geen aanspraak op maken wanneer u overlijdt. Dit geldt uiteraard ook in de omgekeerde situatie wanneer u zelf de opbouwer bent en dus (ook) pensioen voor uw ex-partner heeft opgebouwd. Wanneer die overlijdt, is het afgesplitste deel pensioen verdwenen.

Wat betekent dit voor u?
Tot 2022 is verevening de standaard. Dat betekent onder meer dat wanneer u een aantal jaren ouder bent dan uw ex-partner, u pas een volledig pensioen krijgt zodra uw ex-partner met pensioen gaat. U heeft dan een pensioengat. Dat hoeft geen ramp te zijn, als u daar tijdig op anticipeert. Bijvoorbeeld door fiscaal vriendelijk te sparen. Ook kunt u nu al kiezen voor conversie. Uw mediator kan u helpen bij het maken van een keuze die het beste bij u past.

Net gescheiden? Vul de belastingaangifte dan samen in!

De eerste belastingaangifte sinds u gescheiden bent. Hoe pakt u dat aan? En welke belastingzaken moet en kunt u nog meer regelen na de scheiding?

Als u samen belastingaangifte (‘aangifte inkomstenbelasting’) doet, kan dat voordeliger zijn. U kunt dan met kostenposten schuiven en de verdeling zo maken dat die voor u (en uw ex-partner) financieel gezien het beste uitkomt. Maar kan dat nog, samen de aangifte invullen als je al gescheiden bent? Jazeker! Als dit jaar de scheiding is aangevraagd en u en uw ex-partner niet meer op hetzelfde adres wonen, dan mag dat. Jullie zijn dan geen fiscale partners meer, maar mogen dit jaar nog wel voor de laatste keer samen aangifte doen.

Samen of gescheiden aangifte doen?
Tja, u wilt misschien liever zo min mogelijk contact met uw ex-partner hebben, maar het kan dus de moeite waard zijn om uit te zoeken of samen aangifte doen voordeliger is. Dat doet u zo:
- Vul de aangifte apart in (zonder die daadwerkelijk te versturen).
- Vul de aangifte samen in (zonder die daadwerkelijk te versturen) en schuif met posten op het tabblad ‘Verdelen’ om te zien wat de meest gunstige situatie is.
- Vergelijk beide situaties
- Verstuur de aangifte naar uw/jullie keuze. En schroom niet om eerst een deskundige te raadplegen.

Besluit u toch de aangifte apart in te vullen, dan vult u alleen uw eigen inkomsten en uitgaven in; die van uw partner tellen niet meer mee. Hebben jullie samen een koopwoning? In de meeste gevallen bent u dan voor de helft eigenaar (ook als slechts een van jullie de hypotheek betaalt) en mag u dus maximaal 50% aan hypotheekrente aftrekken.

Toeslagen
Door de scheiding hebt u mogelijk recht op verschillende toeslagen en regelingen. Denk aan huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. Bekijk dus op welke toeslagen u recht heeft. Maakt u gebruik van hypotheekrenteaftrek? Zorg er dan voor dat de afspraken zijn vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Anders loopt u het risico dat de fiscus straks weer aanklopt met een naheffing of correctie.

Niet vergeten: voorlopige aanslag aanpassen
Door een scheiding verandert de financiële situatie en dus ook de hoogte van de te ontvangen of te betalen belasting. Maakt u gebruik van de voorlopige aanslag? Geef de scheiding dan door aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u komend jaar te veel of te weinig ontvangt.

Voorlopige aanslag…hoe zat dat ook alweer? Normaal gesproken betaalt of ontvangt u een bepaald bedrag enkele maanden nadat u de belastingaangifte heeft ingevuld. U kunt er ook voor kiezen dit bedrag uit te smeren over een jaar. Dat doet u door het jaar ervoor een voorlopige aanslag (ook wel: ‘voorlopige teruggaaf’ genoemd) in te vullen. U betaalt of krijgt vervolgens maandelijks een deel van wat u anders het jaar erop in één keer zou betalen of krijgen.

Meer weten?
Voor, tijdens en na een scheiding komt er een hoop op u af. Bij vragen kunt u ons mailen of bellen. Wij helpen u dan zo goed mogelijk op weg.

9 juni 2020 

Tips Corona voor gescheiden ouders

Door de maatregelen van onze Rijksoverheid zijn de scholen gesloten. Dat betekent dat meer zorgtaken bij ouders komen te liggen. Gescheiden ouders zullen meer dan ooit met elkaar moeten samenwerken. De zorg voor de kinderen moet worden gedeeld, vooral als beide ouders door moeten blijven werken. Dit vraagt meer samenwerking, communicatie en flexibiliteit van beide ouders. Conflicten tussen ouders liggen dan op de loer. Villa Pinedo geeft daarom tips aan gescheiden ouders om deze ingewikkelde periode door te komen. Ook biedt Villa Pinedo tijdelijk hun online training ‘Aan alle gescheiden ouders’ kosteloos aan.

Lees het bericht van Villa Pinedo met de tips en de link naar de online training.   

Werkwijze i.v.m. Corona / Covid-19, update 24 maart 2020

In deze bijzondere tijden waarin Nederland getroffen is door het Corona virus heeft Mediationpraktijk Houten strenge maatregelen getroffen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Leidend hierbij zijn de richtlijnen van het RIVM. 

In principe worden de mediationgesprekken alleen nog via beeldbellen gedaan. Slechts in uitzonderingsgevallen zullen deze op kantoor plaatsvinden. Hierbij gelden de volgende maatregelen:

Er worden geen handen gegeven.

We houden 1,5 meter afstand van elkaar. Hoesten en niezen in de ellenboog.

Zeer regelmatig worden de handen gewassen.

Na iedere afspraak worden de tafel, stoelen en deurklink schoongemaakt. Ik zal de deur openen en sluiten zodat u deze niet hoeft aan te raken.

Iedereen maakt gebruik van een eigen pen.

Maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten op kantoor.

Koffie, thee en water wordt gedronken uit wegwerpbekers. Ik zal u vragen om zelf de beker onder het koffieapparaat te plaatsen en deze na afloop zelf weg te gooien.

We willen u dringend vragen om niet naar de afspraak te komen als u symptomen heeft die kunnen wijzen op besmetting met het Coronavirus (verkoudheid, hoesten óf koorts).

Indien u er de voorkeur aan geeft om de afspraak te verzetten naar een later moment dan is dat geen enkel probleem.

We proberen u in de gegeven omstandigheden zo goed mogelijk van dienst te zijn en zullen onze werkwijze direct aanpassen indien de richtlijnen vanuit de overheid wijzigen.

Indexering alimentatie 2020 vastgesteld op 2,5%

De alimentatiebedragen moeten jaarlijks worden aangepast. Deze indexering vindt plaats omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage waarmee de alimentatie verhoogd moet worden, wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie. De indexering is verplicht tenzij je in het convenant iets anders bent overeengekomen.

De indexering gaat niet automatisch en je krijgt er ook geen bericht van. Het is dus als alimentatiebetaler belangrijk om dit zelf goed in de gaten te houden. Doe je dit niet, dan kan de ex-partner uiteindelijk de indexering tot vijf jaar terugvorderen en dat kan om behoorlijke bedragen gaan. Ook als je eigen loon niet omhoog is gegaan blijft de indexering wettelijk verplicht.

Om het nieuwe bedrag te berekenen vermenigvuldig je het oude bedrag met 1,025. Als je bijv. € 600 alimentatie betaalt, wordt het bedrag per 1 januari 2019: € 600 x 1,025 = € 615. De berekening kun je gebruiken voor zowel partner- als kinderalimentatie.

Partneralimentatie beperkt tot maximaal 5 jaar

De nieuwe wet is op 21 mei 2019 aangenomen in de 1e kamer. Met deze wet wordt de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen. Bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tot het moment dat het jongste kind 12 jaar is.

In de nieuwe wet is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is voorzien in overgangsrecht. Lopende alimentatieverplichtingen worden niet aangepast door de nieuwe wet. De nieuwe regels zijn slechts van toepassing voor alimentatieverplichtingen die na de inwerkingtreding van de Wet herziening partneralimentatie tot stand zijn gekomen.

De nieuwe regels gaan per 1 januari 2020 gelden.

 Indexering alimentatie 2019 vastgesteld op 2%

Ieder jaar moet de alimentatie worden aangepast. Deze indexering vindt plaats omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage waarmee de alimentatie verhoogd moet worden wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie. De indexering is verplicht tenzij je in het convenant iets anders bent overeengekomen.

De indexering gaat niet automatisch. Je krijgt er ook geen bericht van. Het is dus als alimentatiebetaler belangrijk om dit zelf goed in de gaten te houden. Doe je dit niet, dan kan de ex-partner uiteindelijk de indexering tot vijf jaar terugvorderen en dat kan om behoorlijke bedragen gaan. Ook als je eigen loon niet omhoog is gegaan blijft de indexering wettelijk verplicht.

Om het nieuwe bedrag te berekenen vermenigvuldig je het oude bedrag met 1,02. Als je bijv. € 600 alimentatie betaalt, wordt het bedrag per 1 januari 2019: € 600 x 1,02 = € 612. De berekening kun je gebruiken voor zowel partner- als kinderalimentatie.

Indexering alimentatie 2018 vastgesteld op 1,5%

Ieder jaar moet de alimentatie worden aangepast. Dit heet indexering en dit gebeurt omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage waarmee het bedrag verhoogd moet worden wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie. De indexering is verplicht tenzij je in het convenant iets anders bent overeengekomen.

De indexering gaat niet automatisch. Je krijgt er ook geen bericht van. Het is dus als alimentatiebetaler belangrijk om dit zelf goed in de gaten te houden. Doe je dit niet, dan kan de ex uiteindelijk de indexering tot vijf jaar terug gaan vorderen en dat kan om behoorlijke bedragen gaan. Ook als je eigen loon niet omhoog is gegaan blijft de indexering wettelijk verplicht.

Om het nieuwe bedrag te berekenen vermenigvuldig je het oude bedrag met 1,015. Als je bijv. € 600 alimentatie betaalt, wordt het bedrag per 1 januari 2018: € 600 x 1,015 = € 609. De berekening kun je gebruiken voor zowel partner- als kinderalimentatie.

Gepubliceerd op 21-11-2017

Nieuw formulier voor het melden van pensioenverevening

Het platform Wijzer in geldzaken heeft  samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid & Justitie het benodigde formulier voor pensioenverevening sterk vereenvoudigd. Het formulier moet het verdelen van pensioen bij scheiding eenvoudiger maken. Het formulier is vanaf nu online beschikbaar.

Verdeling van pensioen bij scheiding moet binnen twee jaar

De afspraken die partners bij een scheiding over de verdeling van hun ouderdomspensioen maken moeten zij zelf binnen twee jaar na scheiding doorgeven aan de pensioenuitvoerders. Dit kan met het formulier: Mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. Wanneer dit op tijd gebeurt, betaalt de pensioenuitvoerder vanaf de pensioendatum aan beide partners een deel van het pensioen uit.

Gepubliceerd: 02-11-2017

Indexering alimentatie 2017 is 2,1%

Ontvangt of betaalt u alimentatie na de echtscheiding? Dan is het goed te weten dat de hoogte van de alimentatie jaarlijks op 1 januari van rechtswege wordt verhoogd. Dit houdt in dat het bedrag automatisch steeds moet worden opgehoogd. De verhoging geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie.

Het indexeringspercentage voor 2017 is vastgesteld op 2,1%. Dit betekent dat de alimentatie per 1 januari a.s. met 2,1% wordt verhoogd. U kunt het nieuwe bedrag berekenen door het oude bedrag te vermenigvuldigen met 1,021. Als u nu bijvoorbeeld € 500 aan alimentatie betaalt dan wordt dit bedrag per 1 januari € 510,50 (500 x 1,021).

Gepubliceerd op 14-11-2016

Raad van State zeer kritisch over Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Wetsvoorstel: De initiatiefnemers stellen voor de partneralimentatie sterk in duur te beperken, tot maximaal 5 jaar. Op die maximumduur zijn slechts enkele uitzonderingen mogelijk. Daarnaast stellen de initiatiefnemers voor om de berekensystematiek voor partneralimentatie te wijzigen.De wijze van berekening voor partneralimentatie wordt in het wetsvoorstel gebaseerd op het verschil tussen de 'verdiencapaciteit' van partners bij het sluiten van het huwelijk en op het moment van indienen van het echtscheidingsverzoek. Als de verdiencapaciteit bij echtscheiding lager is dan bij sluiting van het huwelijk, dan ontstaat een recht op partneralimentatie.

Advies:De Raad van State merkt op dat de initiatiefnemers uitgaan van een situatie die ver verwijderd is van de huidige maatschappelijke realiteit. Bij het beperken van de duur van de partneralimentatie is het naar het oordeel van de Raad van State van belang om rekening te houden met het feit dat nog steeds vooral vrouwen tijdens het huwelijk en na echtscheiding de zorg voor de kinderen hebben. Door (veel) minder te gaan werken na het krijgen van kinderen kunnen vrouwen vaak de reeds verworven positie op de arbeidsmarkt niet behouden en is het voor hen minder eenvoudig om die positie opnieuw te krijgen. De voorgestelde algemene beperking van de alimentatieduur, houdt hier onvoldoende rekening mee. Om deze redenen adviseert de Raad van State het initiatiefwetsvoorstel en in het bijzonder de voorgestelde berekeningssystematiek en de (wijze van) beperken in duur te heroverwegen. De Raad van State maakt verder opmerkingen over de gevolgen van het initiatiefwetsvoorstel voor de besteding van publieke middelen en adviseert daarnaast het initiatiefwetsvoorstel op een groot aantal andere punten aan te passen.

Voor het volledige advies: https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=12235

Gepubliceerd: 13-09-2016

Op vakantie met je kind als je gescheiden bent

Voor gescheiden ouders met minderjarige kinderen betekent op vakantie gaan dat er overleg met de andere ouder gevoerd moet worden over de vakantieperiode en de vakantiebestemming. Immers, indien beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over een minderjarig kind hebben, dan dienen zij beiden in te stemmen met een reis naar het buitenland. De Marechaussee heeft als taak om te controleren of er geen sprake is van het onwettig onttrekken van een kind aan het ouderlijk gezag. Zeker indien een ouder alleen reist met een kind met een andere achternaam, is de kans groot dat gecontroleerd wordt of de andere ouder heeft ingestemd met de reis. Om vervelende vertraging aan het begin van de reis te voorkomen, is het dan ook verstandig om in de situatie dat u alleen reist met uw minderjarige kind, het speciaal hiervoor opgestelde toestemmingsformulier volledig ingevuld en voorzien van de handtekening van beide ouders alsmede voorzien van een kopie van het paspoort van de andere ouder bij u te hebben. Dit formulier is te downloaden via www.rijksoverheid.nl . Ook wordt aangeraden een recent uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van uw kind mee te nemen alsmede een kopie van het ouderschapsplan en (indien van toepassing) een uittreksel uit het gezagsregister.

INDEXERING ALIMENTATIE IN 2016 is 1,3%
Ontvangt of betaalt u alimentatie na de echtscheiding? Dan is het goed te weten dat de hoogte van de alimentatie jaarlijks op 1 januari van rechtswege wordt verhoogd. Dit houdt in dat het bedrag automatisch steeds moet worden opgehoogd. De verhoging geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie, ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of gezamenlijk tussen beide ex-partners is overeengekomen in het echtscheidingsconvenant.

Het indexeringspercentage voor 2016 is vastgesteld op 1,3%. Dit betekent dat de alimentatie met 1,3% wordt verhoogd. U kunt het nieuwe bedrag berekenen door het oude bedrag te vermenigvuldigen met 1,013.

Gepubliceerd : 11-11-2015

Kindgebonden budget volledig in draagkracht ouder.

Met de uitspraak van de Hoge Raad is vandaag eindelijk duidelijkheid gekomen over hoe het kindgebonden budget moet worden verwerkt bij de berekening van kinderalimentatie.

Deze uitspraak gaat lijnrecht in tegen de richtlijnen die de expertgroep alimentatienormen per 1-1-2015 had opgesteld. Daarin werd aangegeven dat het kindgebonden budget dient te worden afgetrokken van de behoefte van de kinderen.
Wilt u weten wat deze uitspraak betekent voor uw specifieke situatie? Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 030-6378704.

Gepubliceerd : 9-10-2015

Cookies stellen ons in staat onze diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van onze diensten, aanvaardt u ons gebruik van cookies Meer informatie