Nieuws

Partneralimentatie beperkt tot maximaal 5 jaar

De nieuwe wet is op 21 mei 2019 aangenomen in de 1e kamer. Met deze wet wordt de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen. Bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar.

In de nieuwe wet is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is voorzien in overgangsrecht. Lopende alimentatieverplichtingen worden niet aangepast door de nieuwe wet. De nieuwe regels zijn slechts van toepassing voor alimentatieverplichtingen die na de inwerkingtreding van de Wet herziening partneralimentatie tot stand zijn gekomen.

De nieuwe regels gaan naar verwachting vanaf 2020 gelden.

 Indexering alimentatie 2019 vastgesteld op 2%

Ieder jaar moet de alimentatie worden aangepast. Deze indexering vindt plaats omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage waarmee de alimentatie verhoogd moet worden wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie. De indexering is verplicht tenzij je in het convenant iets anders bent overeengekomen.

De indexering gaat niet automatisch. Je krijgt er ook geen bericht van. Het is dus als alimentatiebetaler belangrijk om dit zelf goed in de gaten te houden. Doe je dit niet, dan kan de ex-partner uiteindelijk de indexering tot vijf jaar terugvorderen en dat kan om behoorlijke bedragen gaan. Ook als je eigen loon niet omhoog is gegaan blijft de indexering wettelijk verplicht.

Om het nieuwe bedrag te berekenen vermenigvuldig je het oude bedrag met 1,02. Als je bijv. € 600 alimentatie betaalt, wordt het bedrag per 1 januari 2019: € 600 x 1,02 = € 612. De berekening kun je gebruiken voor zowel partner- als kinderalimentatie.

Indexering alimentatie 2018 vastgesteld op 1,5%

Ieder jaar moet de alimentatie worden aangepast. Dit heet indexering en dit gebeurt omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage waarmee het bedrag verhoogd moet worden wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie. De indexering is verplicht tenzij je in het convenant iets anders bent overeengekomen.

De indexering gaat niet automatisch. Je krijgt er ook geen bericht van. Het is dus als alimentatiebetaler belangrijk om dit zelf goed in de gaten te houden. Doe je dit niet, dan kan de ex uiteindelijk de indexering tot vijf jaar terug gaan vorderen en dat kan om behoorlijke bedragen gaan. Ook als je eigen loon niet omhoog is gegaan blijft de indexering wettelijk verplicht.

Om het nieuwe bedrag te berekenen vermenigvuldig je het oude bedrag met 1,015. Als je bijv. € 600 alimentatie betaalt, wordt het bedrag per 1 januari 2018: € 600 x 1,015 = € 609. De berekening kun je gebruiken voor zowel partner- als kinderalimentatie.

Gepubliceerd op 21-11-2017

Nieuw formulier voor het melden van pensioenverevening

Het platform Wijzer in geldzaken heeft  samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid & Justitie het benodigde formulier voor pensioenverevening sterk vereenvoudigd. Het formulier moet het verdelen van pensioen bij scheiding eenvoudiger maken. Het formulier is vanaf nu online beschikbaar.

Verdeling van pensioen bij scheiding moet binnen twee jaar

De afspraken die partners bij een scheiding over de verdeling van hun ouderdomspensioen maken moeten zij zelf binnen twee jaar na scheiding doorgeven aan de pensioenuitvoerders. Dit kan met het formulier: Mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. Wanneer dit op tijd gebeurt, betaalt de pensioenuitvoerder vanaf de pensioendatum aan beide partners een deel van het pensioen uit.

Gepubliceerd: 02-11-2017

Indexering alimentatie 2017 is 2,1%

Ontvangt of betaalt u alimentatie na de echtscheiding? Dan is het goed te weten dat de hoogte van de alimentatie jaarlijks op 1 januari van rechtswege wordt verhoogd. Dit houdt in dat het bedrag automatisch steeds moet worden opgehoogd. De verhoging geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie.

Het indexeringspercentage voor 2017 is vastgesteld op 2,1%. Dit betekent dat de alimentatie per 1 januari a.s. met 2,1% wordt verhoogd. U kunt het nieuwe bedrag berekenen door het oude bedrag te vermenigvuldigen met 1,021. Als u nu bijvoorbeeld € 500 aan alimentatie betaalt dan wordt dit bedrag per 1 januari € 510,50 (500 x 1,021).

Gepubliceerd op 14-11-2016

Raad van State zeer kritisch over Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Wetsvoorstel: De initiatiefnemers stellen voor de partneralimentatie sterk in duur te beperken, tot maximaal 5 jaar. Op die maximumduur zijn slechts enkele uitzonderingen mogelijk. Daarnaast stellen de initiatiefnemers voor om de berekensystematiek voor partneralimentatie te wijzigen.De wijze van berekening voor partneralimentatie wordt in het wetsvoorstel gebaseerd op het verschil tussen de 'verdiencapaciteit' van partners bij het sluiten van het huwelijk en op het moment van indienen van het echtscheidingsverzoek. Als de verdiencapaciteit bij echtscheiding lager is dan bij sluiting van het huwelijk, dan ontstaat een recht op partneralimentatie.

Advies:De Raad van State merkt op dat de initiatiefnemers uitgaan van een situatie die ver verwijderd is van de huidige maatschappelijke realiteit. Bij het beperken van de duur van de partneralimentatie is het naar het oordeel van de Raad van State van belang om rekening te houden met het feit dat nog steeds vooral vrouwen tijdens het huwelijk en na echtscheiding de zorg voor de kinderen hebben. Door (veel) minder te gaan werken na het krijgen van kinderen kunnen vrouwen vaak de reeds verworven positie op de arbeidsmarkt niet behouden en is het voor hen minder eenvoudig om die positie opnieuw te krijgen. De voorgestelde algemene beperking van de alimentatieduur, houdt hier onvoldoende rekening mee. Om deze redenen adviseert de Raad van State het initiatiefwetsvoorstel en in het bijzonder de voorgestelde berekeningssystematiek en de (wijze van) beperken in duur te heroverwegen. De Raad van State maakt verder opmerkingen over de gevolgen van het initiatiefwetsvoorstel voor de besteding van publieke middelen en adviseert daarnaast het initiatiefwetsvoorstel op een groot aantal andere punten aan te passen.

Voor het volledige advies: https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=12235

Gepubliceerd: 13-09-2016

Op vakantie met je kind als je gescheiden bent

Voor gescheiden ouders met minderjarige kinderen betekent op vakantie gaan dat er overleg met de andere ouder gevoerd moet worden over de vakantieperiode en de vakantiebestemming. Immers, indien beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over een minderjarig kind hebben, dan dienen zij beiden in te stemmen met een reis naar het buitenland. De Marechaussee heeft als taak om te controleren of er geen sprake is van het onwettig onttrekken van een kind aan het ouderlijk gezag. Zeker indien een ouder alleen reist met een kind met een andere achternaam, is de kans groot dat gecontroleerd wordt of de andere ouder heeft ingestemd met de reis. Om vervelende vertraging aan het begin van de reis te voorkomen, is het dan ook verstandig om in de situatie dat u alleen reist met uw minderjarige kind, het speciaal hiervoor opgestelde toestemmingsformulier volledig ingevuld en voorzien van de handtekening van beide ouders alsmede voorzien van een kopie van het paspoort van de andere ouder bij u te hebben. Dit formulier is te downloaden via www.rijksoverheid.nl . Ook wordt aangeraden een recent uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van uw kind mee te nemen alsmede een kopie van het ouderschapsplan en (indien van toepassing) een uittreksel uit het gezagsregister.

INDEXERING ALIMENTATIE IN 2016 is 1,3%
Ontvangt of betaalt u alimentatie na de echtscheiding? Dan is het goed te weten dat de hoogte van de alimentatie jaarlijks op 1 januari van rechtswege wordt verhoogd. Dit houdt in dat het bedrag automatisch steeds moet worden opgehoogd. De verhoging geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie, ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of gezamenlijk tussen beide ex-partners is overeengekomen in het echtscheidingsconvenant.

Het indexeringspercentage voor 2016 is vastgesteld op 1,3%. Dit betekent dat de alimentatie met 1,3% wordt verhoogd. U kunt het nieuwe bedrag berekenen door het oude bedrag te vermenigvuldigen met 1,013.

Gepubliceerd : 11-11-2015

Kindgebonden budget volledig in draagkracht ouder.

Met de uitspraak van de Hoge Raad is vandaag eindelijk duidelijkheid gekomen over hoe het kindgebonden budget moet worden verwerkt bij de berekening van kinderalimentatie.

Deze uitspraak gaat lijnrecht in tegen de richtlijnen die de expertgroep alimentatienormen per 1-1-2015 had opgesteld. Daarin werd aangegeven dat het kindgebonden budget dient te worden afgetrokken van de behoefte van de kinderen.
Wilt u weten wat deze uitspraak betekent voor uw specifieke situatie? Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 030-6378704.

Gepubliceerd : 9-10-2015

Cookies stellen ons in staat onze diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van onze diensten, aanvaardt u ons gebruik van cookies Meer informatie