Werkwijze

Intakegesprek (vrijblijvend en kosteloos)
Voorafgaand aan de mediation vindt een intakegesprek plaats, dit gesprek duurt ongeveer een half uur. Tijdens dit gesprek zet ik het mediationtraject uiteen en bespreek ik mijn werkwijze. Natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Alleen zo kunt u bepalen of mediation voor u geschikt is. Tijdens het intakegesprek gaan we kort op uw specifieke situatie in. Uw situatie komt vooral na de start van de mediation aan de orde.

Mediationovereenkomst
De mediation start met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Deze overeenkomst stuur ik u voorafgaand aan het intakegesprek toe zodat u deze van te voren kunt doornemen. In de overeenkomst staan de basisregels van mediation beschreven. Vaak vindt men het prettig om de mediation te starten direct aansluitend aan het intakegesprek. Als u dat wenst dan kunt u dat bij het maken van de afspraak aangeven zodat ik hiermee rekening kan houden in de agenda.

Gesprekken en convenant
Voor een gemiddelde echtscheidingsmediation zijn 3 tot 5 gesprekken nodig van 1,5 tot 2 uur. Tussen de gesprekken zit meestal zo’n 2 tot 3 weken. Tijdens de mediation werken we toe naar een schriftelijke overeenkomst, het echtscheidingsconvenant. In het convenant staan alle afspraken met betrekking tot de echtscheiding. Dan moet u denken aan afspraken over de alimentatie, de boedelverdeling, de woning en het pensioen.

Ouderschapsplan
Heeft u samen minderjarige kinderen? Dan moet er een ouderschapsplan als bijlage bij het echtscheidingsconvenant worden gemaakt. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken worden opgenomen over de zorgverdeling, de onderlinge communicatie en de kosten van de verzorging van uw kinderen.

De echtscheiding
Uiteindelijk moet de echtscheiding worden aangevraagd bij de rechtbank. Hiervoor werk ik samen met een advocaat.

Kosten
Het intakegesprek is kosteloos. Voor de mediationgesprekken en overige werkzaamheden zoals de alimentatieberekening en het opstellen van het convenant geldt een uurtarief. In het intakegesprek zal ik alle overige kosten zoals de kosten van advocaat en rechtbank toelichten. 

Veel gestelde vragen

Op deze pagina kunt u veel gestelde vragen lezen die mij gesteld worden.

Cookies stellen ons in staat onze diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van onze diensten, aanvaardt u ons gebruik van cookies Meer informatie