Hoe verloopt een mediationtraject?

Werkwijze

Intakegesprek (vrijblijvend en kosteloos)

Voorafgaand aan de mediation vindt een intakegesprek plaats, dit duurt ongeveer een half uur. Tijdens dit gesprek zet ik het mediationtraject uiteen en bespreek ik mijn werkwijze. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Alleen zo kun je bepalen of mediation voor jullie geschikt is. Tijdens het intakegesprek gaan we kort op jullie vragen in. Jullie specifieke situatie komt vooral na de start van de mediation aan de orde.

Mediationovereenkomst

De mediation start met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Deze overeenkomst stuur ik jullie voorafgaand aan het intakegesprek toe zodat jullie deze van tevoren kunnen doornemen. In de overeenkomst staan de basisregels van mediation beschreven. Vaak vindt men het prettig om de mediation te starten direct aansluitend aan het intakegesprek. Als jullie dat wensen dan kan dit bij het maken van de afspraak worden aangeven zodat ik hiermee rekening kan houden in de agenda.

 

Gesprekken en convenant

Voor een gemiddelde echtscheidingsmediation zijn 3 tot 5 gesprekken nodig van 1,5 tot 2 uur. Tussen de gesprekken zit meestal zo’n 2 tot 3 weken. Tijdens de mediation werken we toe naar een schriftelijke overeenkomst, het echtscheidingsconvenant. In het convenant staan alle afspraken met betrekking tot de echtscheiding. Dan moet je denken aan afspraken over de alimentatie, de boedelverdeling, de woning en het pensioen.

 

Ouderschapsplan

Hebben jullie samen minderjarige kinderen? Dan moet er een ouderschapsplan als bijlage bij het echtscheidingsconvenant worden gemaakt. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken worden opgenomen over de zorgverdeling, de onderlinge communicatie en de kosten van de kinderen.

 

De echtscheiding

Uiteindelijk moet de echtscheiding worden aangevraagd bij de rechtbank. Hiervoor werk ik samen met een advocaat.

Tarief mediationtraject

Kosten

Het intakegesprek is kosteloos. Voor de mediationgesprekken en overige werkzaamheden zoals de alimentatieberekening en het opstellen van het convenant en ouderschapsplan geld wordt een uurtarief berekend.

De totale kosten van het traject zijn niet precies vooraf te bepalen omdat ze sterk afhangen van het aantal gesprekken dat moet worden gevoerd om tot een goed eindresultaat te komen. Na het intakegesprek kan ik een inschatting maken van het aantal benodigde gesprekken en een prognose geven van de totale kosten. Voor veel werkzaamheden reken ik vaste tarieven. Ook zal ik tijdens het intakegesprek de overige kosten zoals die van advocaat en rechtbank toelichten.

Telefoon

030 637 8704

Email

info@mediationhouten.nl

Adres

Papiermolen 30, Houten

Openingstijden

Ma t/m vr, 9.00u – 17.00u