Alimentatieberekening

Het maken van een alimentatieberekening is onderdeel van de echtscheidingsmediation. Hiervoor maakt de mediator gebruik van een alimentatierekenprogramma.

Kinderalimentatie en partneralimentatie
In de alimentatieberekening worden het inkomen en de lasten van beide partners meegenomen. Zo wordt de draagkracht van beiden berekend. Ingeval van kinderalimentatie worden de kosten van de kinderen verdeeld naar rato van draagkracht. Partneralimentatie betreft een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de meest draagkrachtige ex-partner aan de minst draagkrachtige ex-partner.

Wijzigingen
Het komt nogal eens voor dat er na de scheiding een wijziging optreedt in de situatie. De zorgverdeling kan bijvoorbeeld veranderen of het inkomen kan wijzigen. Ook komt het de laatste jaren nogal eens voor dat de richtlijnen voor het berekenen van alimentatie worden aangepast. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van de Hoge Raad op 9 november 2015 over hoe het kindgebonden budget moet worden verwerkt in de berekening.

Al deze wijzigingen kunnen aanleiding zijn om de afspraken over de alimentatie te herzien. Voor het maken van een herberekening van de alimentatie kunt u ook terecht bij Mediationpraktijk Houten.

Cookies stellen ons in staat onze diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van onze diensten, aanvaardt u ons gebruik van cookies Meer informatie