Met de uitspraak van de Hoge Raad is vandaag eindelijk duidelijkheid gekomen over hoe het kindgebonden budget moet worden verwerkt bij de berekening van kinderalimentatie.

Deze uitspraak gaat lijnrecht in tegen de richtlijnen die de expertgroep alimentatienormen per 1-1-2015 had opgesteld. Daarin werd aangegeven dat het kindgebonden budget dient te worden afgetrokken van de behoefte van de kinderen.

Wilt u weten wat deze uitspraak betekent voor uw specifieke situatie? Neem contact op.