Het platform Wijzer in geldzaken heeft samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid & Justitie het benodigde formulier voor pensioenverevening sterk vereenvoudigd. Het formulier moet het verdelen van pensioen bij scheiding eenvoudiger maken. Het formulier is vanaf nu online beschikbaar.

Verdeling van pensioen bij scheiding moet binnen twee jaar

De afspraken die partners bij een scheiding over de verdeling van hun ouderdomspensioen maken moeten zij zelf binnen twee jaar na scheiding doorgeven aan de pensioenuitvoerders. Dit kan met het formulier: Mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. Wanneer dit op tijd gebeurt, betaalt de pensioenuitvoerder vanaf de pensioendatum aan beide partners een deel van het pensioen uit.