De nieuwe wet is op 21 mei 2019 aangenomen in de 1e kamer. Met deze wet wordt de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen. Bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tot het moment dat het jongste kind 12 jaar is.

In de nieuwe wet is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is voorzien in overgangsrecht. Lopende alimentatieverplichtingen worden niet aangepast door de nieuwe wet. De nieuwe regels zijn slechts van toepassing voor alimentatieverplichtingen die na de inwerkingtreding van de Wet herziening partneralimentatie tot stand zijn gekomen.

De nieuwe regels gaan per 1 januari 2020 gelden.